Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

  aktualności
cmwp
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

21 marca 2007 r. - zaprosiliśmy na debatę "Czuje media publiczne?" Rozważania nad zapewnieniem niezależności mediów publicznych dotyczyło poszukiwań metody obiektywnego wyboru zarządzających i członków rad programowych, zagwarantowania apolityczności i niezależności mediów, by reprezentowane było całe spektrum społeczne kraju.
W dyskusji udział wzięli: Andrzej Urbański, p.o. prezesa TVP S.A. Krystyna Mokrosińska, prezes SDP Janina Jankowska, przewodnicząca Rady Programowej TVP S.A. Witold Kołodziejski, KRRiTV, Czesław Ryszka, zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Jan Stefanowicz - przewodniczący Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Spotkanie prowadził Miłosz Marczuk, dyrektor CMWP SDP.
Zobacz pełny zapis debaty.


16 marca 2007 r. - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zapraszają na debatę CZYJE MEDIA PUBLICZNE? Obowiązująca Ustawa o Radiofonii i Telewizji nie gwarantuje apolityczności i niezależności mediów publicznych. Złe prawo należy zmienić - a drogą do takiej zmiany powinna być publiczna debata.

14 grudnia 2006 r. - Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, Fundacja Internet PR oraz AM Art-Media Agencja PR zapraszają na panel dyskusyjny "Złe dobrego początki - czy wiedza o korzeniach polskiego ładu medialnego zmienia jego ocenę?".

- Czy wiarygodność zawodu dziennikarza wymaga publicznego ujawnienia i rozliczenia dawnych personalnych uwikłań?
- Czy wiedza o początkach kształtowania się ładu medialnego III RP przyczyni się do poprawy naszej debaty publicznej, czy może jej zaszkodzić?

13 października 2006 r. - Obowiązująca Ustawa o Radiofonii i Telewizji nie gwarantuje apolityczności i niezależności mediów. Złe prawo należy zmienić - a drogą do takiej zmiany powinna być publiczna debata. Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu debat o przyszłości mediów publicznych, poświęcone publicznym stacjom radiowym. Naszymi gośćmi byli: prezes Krzysztof Czabański, poseł PO Julia Pitera, Marcin Wolski Program 1 PR, Elżbieta Markowska Program 2 PR, Szymon Sławiński Program 3 PR, Jacek Sobala Radio BIS, Mirosław Kasprzak Radio dla Ciebie, Witold Kołodziejski KRRiTV.

12 października 2006 r. - odbyło się kolejne, już trzecie spotkanie z cyklu "Czwartki na Foksal". Dlaczego świat ocenia polską transformację lepiej niż my sami? Emigracja: za chlebem czy... z chęci ucieczki od bycia Polakiem? Jak (i czy) zatrzymać młodzież w Polsce? Media: między dumą a "przyuczaniem do wstydu". Udział w spotkaniu wzięli m.in.: K. Górski, B. Komorowski, dr S. Mocek, M. Rybiński, M. Wróbel, T. Sommer, P. Zalewski. Moderator - Jan Pospieszalski.

2 października 2006 r. -
Odpowiedż władz SDP na zarzut o stronniczość polityczną.


29 września 2006 r. - W związku z emisją przez dziennikarzy TVN nagrań z ukrytej kamery rozmów politycznych posłów polskiego parlamentu, Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich apeluje do środowiska dziennikarskiego o niełączenie pracy dziennikarskiej z walką polityczną.

26 września 2006 r. - Pomarańczoiwa rewolucja na Ukrainie, afera Rywina w Polsce - jak te wydarzenia zmieniły sposób uprawiania zawodu dziennikarza? Czy jest szansa, że na trwałe? O tym m.in. dyskutowano podczas spotkania Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z dziennikarzami ukraińskimi.

5 września 2006 r. - Dziennikarze powinni mieć dostęp do akt IPN! Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wraz z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża poważne zaniepokojenie faktem wprowadzenia przez Senat poprawki do nowej ustawy lustracyjnej, na mocy której uniemożliwiony ma być dostęp dziennikarzy do akt Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy nadzieję, że Sejm przywróci pierwotne przepisy, które gwarantowały naszej grupie zawodowej możliwość przeprowadzania badań akt PRL-owskich służb specjalnych, dla potrzeb publikacji prasowych.

19 lipca 2006 r. - W istniejącym stanie rzeczy najważniejsze jest jak najszybsze otwarcie debaty publicznej nad projektem ustawy o mediach publicznych. Rozważania nad zapewnieniem niezależności mediów publicznych powinny dotyczyć poszukiwań metody obiektywnego wyboru zarządzających i członków rad programowych. Rozpoczynamy "Debatę o mediach publicznych". Gościem honorowym pierwszego spotkania był prezes Telewizji Polskiej Bronisław Wildstein . Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich protestuje przeciwko ingerencji polityków w działalność mediów publicznych. Zapis debaty.

22 czerwca 2006 r. - drugie z cyklu Czwartki na Foksal spotkanie na temat "Polityczna poprawność - kultura czy cenzura" wzbudziło, tak jak poprzednie, duże zainteresowanie. Przyszło ponad sto osób.
Zapis dyskusji na górze strony.


20 czerwca 2006 r. - apel Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w sprawie rozpoczęcia debaty nad regulacjami dla mediów publicznych. Ma on istotne znaczenie w kontekście ostatnich politycznych nacisków w sprawie obsady stanowisk w Telewizji Polskiej.

30 maja 2006 r. - Jakie podatki dla twórców? Zapis dykusji na temat zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów likwidacji możliwości odliczania 50% kosztów uzyskania przychodów w umowach o dzieło dotyczących praw autorskich.

23 maja 2006 r. - WOLNOŚĆ DLA OBYWATELI CZY PODATKI DLA PAŃSTWA? Czy polityka podatkowa obecnego rządu różni się czymkolwiek od polityki podatkowej poprzednich ekip? Czy są jakiekolwiek szanse na jej zmianę? Czy taka zmiana w ogóle jest potrzebna? Czy dziennikarze właściwie opisują zjawiska fiskalne?

2 kwietnia 2006 r. - protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w sprawie proponowanej likwidacji 50. procentowego kosztu uzyskania przychodu z tytułu umów autorskich W biurze Zarządu Głównego i w oddziałach SDP zbieramy podpisy osób, które popierają protest. Prosimy o zainteresowanie sprawą jak najszerszego środowiska dziennikarzy.

27 marca 2006 r. - petycja Rady Konsultacyjnej CMWP o prawo do informacji i odpowiedź Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Stosowanie do postanowień art. 213 ust. 1 i art. 63 Konstytucji RP oraz art. 221 § 1 i 3 w zw. z art. 227 i 241 kpa i art. 4 w zw. z art. 3 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, po ocenie przypadków naruszeń prawa do informacji - m.in. faktu, iż do zrelacjonowania aktu politycznego (podpisanie tzw. paktu stabilizacyjnego), który odbył na terenie Sejmu RP, organizatorzy dopuścili tylko wybrane przez siebie media - dokonanej na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej w dniu 14 lutego 2006 r. zwracamy się niniejszym ze skargą na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jednocześnie z wnioskiem o zajęcie stanowiska i stosowne wystąpienia w sprawie naruszeń prawa do informacji.

13 marca 2006 r. - stanowisko Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w sprawie serii działań wymierzonych przeciwko wydawcy Tygodnika Podhalańskiego

10 marca 2006 r. - oświadczenie Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na temat projektów powołania w Sejmie komisji śledczych, które miałyby zająć się mediami

9 marca 2006 r. - W pierwszym z cyklu "Czwartki na Foksal" panelu dyskusyjnym, nowym przedsięwzięciu Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Fundacji internetPR.pl, podjętym we współpracy z agencją interaktywną Ideo, agencją AM Art-Media i Studiem Promocji Impresja, partnerami merytorycznymi i medialnymi, uczestniczyło ponad 150 osób. Zapraszamy na stronę www.czwartki.internetpr.pl do przeczytania pierwszego, podsumowującego sprawozdania ze spotkania i obejrzenia kilku zdjęć. Wkrótce zamieścimy zapis całej dyskusji.

6 marca 2006 r. - oświadczenie w sprawie lojalek w TVP i prób unikania dyskusji na temat sytuacji w lokalnych ośrodkach mediów publicznych.

22 lutego 2006 r. - zaprosiliśmy na debatę "Media publiczne, czyli czyje?" na temat potrzeby systemowych zmian w mediach publicznych. Spotkanie miało na celu postawienie diagnozy przyczyn podstawowych bolączek złych praktyk ostatnich lat. Dyskusja toczyła się wokół poniżej postawionych pytań. Odpowiedzi posłużyć mają poprawie jakości funkcjonowania mediów publicznych. Zapis debaty

9 lutego 2006 r. - Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zorganizowało w klubie RWE "Radio Cafe", Nowogrodzka 56 spotkanie poświęcone sytuacji na Białorusi w przededniu zapowiadanych tam wyborów

6 lutego 2006 r. - stanowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy w sprawie równego dla wszystkich dostępu do informacji .

11 stycznia 2006 r. - 22 listopada bieżącego roku Sąd Rejonowy we Włocławku II Wydział Karny postanowił o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym: Czy przepis art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe jest zgodny z przepisami art. 31 ust. 3 i art. 54 Konstytucji RP oraz art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności? Rada Konsultacyjna CMWP uważa, że art. 45. Ustawy Prawo prasowe, grożący także karą ograniczenia wolności za wydawanie dziennika lub czasopisma bez rejestracji lub zawieszonego, jest sprzeczny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Zagrożenie karne zawarte w przepisie jest nieproporcjonalnym ograniczeniem wolności słowa i prasy w stosunku do dóbr, których ochronie ma służyć rejestracja.

3 stycznia 2006 r. - Oświadczenie CMWP SDP i REM w sprawie opublikowania przez dzienniki "Fakt" i "Super Express" drastycznych zdjęć, pokazujących w zbliżeniu rany na ciele mężczyzny, zagryzionego przez psy.

31 grudnia 2005 r. - Stanowisko Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji Rada krytycznie odnosi się do grudniowej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji przeprowadzonej w pośpiechu, bez jasno wyłożonej koncepcji oraz niezbędnych, należytych konsultacji z instytucjami i ludźmi mediów oraz ekspertami, koniecznych nawet przy tak uproszczonym procedowaniu...

30 grudnia 2005 r. - Nasz Kolega Andrzej Tomczak, skarbnik SDP, ma obecnie swój własny wkład w kształtowanie prawa, które zapewnia dziennikarzom wolność wykonywania zawodu. Po raz pierwszy w Polsce zdarzyło się, że wyrok skazujący wobec prywatnej osoby zapadł na podstawie art. 43 Prawa prasowego.

7 grudnia 2005 r. - Konferencja Mediów Polskich oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy zapraszają do wzięcia udziału w seminarium p.t. "Czas na nowe prawo prasowe". Tematyka seminarium jest odpowiedzią na postulaty wielokrotnie zgłaszane przez środowiska ludzi mediów Jesteśmy przekonani, że dyskusja podczas seminarium będzie znaczącym głosem środowiska w sprawie kształtowania ładu medialnego w naszym kraju. W załączeniu program spotkania oraz tezy do dyskusji.

21 listopada 2005 r. - Zaproszenie na konferencję pt. "Media a kierowanie informacji medycznej do pacjenta" poniedziałek, 21 listopada o godz. 11.00 w Domu Dziennikarza, ul. Foksal 3/5 Z pewnością można mówić o istnieniu cenzury wobec informacji medycznej. Dziennikarze napotykają na utrudnienia w spełnianiu ważnej misji publicznej, jaką jest podnoszenie wiedzy o zdrowiu wśród społeczeństwa. Na bariery napotykają także wydawcy oraz urzędnicy, którzy często, aby dotrzeć z informacją do pacjenta muszą wykupywać płatne ogłoszenia.

26 pażdziernika 2005 r. - Czy media dawały się manipulować specjalistom od politycznego PR? Jaką rolę pełniły media i polityczny PR w kampanii wyborczej? Jakie techniki stosowały sztaby wyborcze i jak wpływały na media? Jakie wnioski należy wyciągnąć na przyszłość?

22 września 2005 r. - w Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP odbyła sie konferencja dotycząca funkcjonowania redakcji internetowych. Wybitni znawcy prawa prasowego i autorskiego omówili m.in. sprawy rejestracji prasy internetowej, ochrony danych osobowych internautów, prawo cytatu, zasady zamieszczania sprostowań, reklam.

20 września 2005 r. - Apel Izby Wydawców Prasy, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Centrum Monitoringu Wolności Prasy do polityków i kandydatów na posłów i senatorów, związany z powtarzającymi się ostatnio próbami wpływania na prasę, a wręcz jej zastraszania, przy wykorzystaniu w tym celu środków prawnych nieadekwatnych do standardów państwa prawa i do zasad słuszności.

18 września 2005 r. - Zapis konferencji zorganizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w dniu 13 września na temat dostępu dziennikarzy i naukowców do akt IPN oraz śledztw IPN zmierzających do wymierzenia sprawiedliwości osobom odpowiedzialnym za bezprawne zwolnienia dziennikarzy w stanie wojennym.

13 września 2005 r. - Konferencja CMWP SDP z udziałem prof. Leona Kieresa na temat dostępu dziennikarzy i naukowców do akt IPN oraz śledztw IPN zmierzających do wymierzenia sprawiedliwości osobom odpowiedzialnym za bezprawne zwolnienia dziennikarzy w stanie wojennym.

1 września 2005 r. - "Polski Sierpień". Postkomuniści kontra ludzie Solidarności. 25 lat póżniej. Co pozostało, kim jesteśmy? - to tematy debaty publicznej, do której Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zaprosiło Mieczysława Rakowskiego i Andrzeja Urbańskiego.

25 sierpnia 2005 r. - Dziennikarze gruzińscy na Foksal

16 sierpnia 2005 r. - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wraz z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża poważne zaniepokojenie niedawnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie odmowy dostępu do akt Instytutu Pamięci Narodowej córce opozycjonistki czasów PRL

3 sierpnia 2005 r. - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wraz z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP uważają za karygodne przypadki łączenia funkcji członka rady nadzorczej Polskiego Radia z działalnością w komitetach wyborczych kandydatów na urząd Prezydenta RP czy też poszczególnych partii politycznych.

2 sierpnia 2005 r. - Rzeszowski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP powołały Fundusz Pomocy Niezależnym Mediom na Białorusi.

27 lipca 2005 r. - Protest CMWP SDP i Białoruskiego Zrzeszenia Dziennikarzy

27 lipca 2005 r. - Polska - Rosja, Białoruś. Czy jesteśmy skazani na nieporozumienia?

13 lipca 2005 r. - Zapis z konferencji zorganizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w dniu 7 lipca 2005 r.

7 lipca 2005 r. - Konferencja Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP o dostępie dziennikarzy do akt IPN w świetle ustawy o ochronie danych osobowych. W debacie udział biorą: prof. Andrzej Friszke, prof. Andrzej Malanowski, Julia Pitera, Bronisław Wildstein, Piotr Zaremba.

6 lipca 2005 r. - Miłosz Marczuk p.o. dyrektora CMWP SDP

6 lipca 2005 r. - Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP oraz Centrum Prawnej Obrony Mediów Białoruskiego Zrzeszenia Dziennikarzy zdecydowanie protestują przeciwko represjom stosowanym przez władze białoruskie wobec dziennikarzy tygodnika "Głos znad Niemna".

27 czerwca 2005 r. - Rekomendacje Rady Konsultacyjnej CMWP

czerwiec 2005 r. - Od kwietnia br. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP realizuje dwa duże projekty badawcze.

15 grudnia 2004 r. - Odmrożona wolność słowa

25 pazdziernika 2004 r. - Konferencja z ukrainska organizacja pozarzadowa Koalicja Obywatelska "New Choice - 2004"

30 września 2004 r. - Kolejna rozprawa z pozwu Roberta Sobkowicza

23 września 2004 r. - Andrzej Krajewski - Andrzej Marek ma szansę na ułaskawienie (artykuł z "Rzeczpospolitej")

25 pazdziernika 2004 r. - Konferencja z ukrainska organizacja pozarzadowa Koalicja Obywatelska "New Choice - 2004"

30 września 2004 r. - Kolejna rozprawa z pozwu Roberta Sobkowicza

23 września 2004 r. - Andrzej Krajewski - Andrzej Marek ma szansę na ułaskawienie (artykuł z "Rzeczpospolitej")

2 września 2004 r. - "Pogoń" przeciw wolności słowa

12 sierpnia 2004 r. - Apel Izby Wydawców prasy i CMWP ws. Andrzeja Marka

5 sierpnia 2004 r. - Niesłuszna duma "Życia Warszawy"

24 czerwca 2004 r. - Wyrok na dziennikarstwo kryminalne?

24 czerwca 2004 r. - List fotoreporterów do ministra sprawiedliwości w sprawie Roberta Sobkowicza

1 czerwca 2004 r. - Kolejna rozprawa z pozwu Roberta Sobkowicza

24 maja 2004 r. - Zmiany w CMWP do 13 czerwca

18 maja 2004 r. - Czego mediom czynić nie wolno? - dyskusja o granicach wolności słowa

5 maja 2004 r. - Specyficzny zapach latyfundium

3 maja 2004 r. - IPI Announces Free Media Pioneer Award Winner

3 maja 2004 r. - Swiatowy Kongres International Press Institute

23 kwietnia 2004 r. - Komunikat specjalny - przerwa w działalności CMWP

19 kwietnia 2004 r. - Dziennikarze pod pręgierzem

16 kwietnia 2004 r. - Tajemnica dziennikarska zachowana

9 kwietnia 2004 r. - Zniesławienie a granice wolności słowa ("Rzeczpospolita" 7 IV 2004 r.
)

1 kwietnia 2004 r. - Czyja gazetka osiedlowa - spółdzielni czy mieszkańców?

27 marca 2004 r. - Sadowski, przestań węszyć!

20 marca 2004 r. - Bezplatne seminaria o UE w Brukseli dla dziennikarzy po angielsku lub francusku

16 marca 2004 r. - Nagroda Kurta Schorka

2 marca 2004 r. - Cele dla dziennikarzy ?

8 stycznia 2004 r. - Niegodne ataki na dziennikarzy

21 listopada 2003 r. - Bezprawny zakaz rozmów z dziennikarzami

21 listopada 2003 r. - Apel CMWP SDP: dość manipulacji w "Wiadomościach"

4 listopada 2003 r. - VI edycja nagrody dla dziennikarzy ekonomicznych

28 paĽdziernika 2003 r. - Oświadczenie CMWP: Straszenie dziennikarzy karalne

17 paĽdziernika 2003 r. - Oświadczenie CMWP: Przekupstwo wśród polskich dziennikarzy

10 września 2003 r. - Absurdy wymiaru sprawiedliwości: po "Rzeczpospolitej" "Gazeta Polska" ścigana przez prokuraturę za odmowę druku sprostowania

7 września 2003 r. - Uwaga: nadużycie wolności słowa może być kosztowne (Waldemar Gontarski, "Rzeczpospolita")

8 sierpnia 2003 r. - Pytania do CMWP: prywatny budynek można fotografować

4 sierpnia 2003 r. - Karać za bicie dziennikarzy

24 lipca 2003 r. - WARTO WYPELNIC

20 czerwca 2003 r. - Polska bliżej Kirgistanu: sądy kneblują prasę absurdalnymi grzywnami

1 czerwca 2003 r. - Oświadczenie CMWP - Napaść na fotoreportera "Newsweeka" nie może ujść bezkarnie

30 maja 2003 r. - 2003 ICT POLICY TRAINING PROGRAMME for public interest advocates from Central, Eastern and Southeastern Europe - BUDAPEST

12 maja 2003 r. - Andrzej Krajewski - Shackling the fourth estate (artykuł z "Warsaw Business Journal")

5 maja 2003 r. Informacja prasowa SDP - TVP nie najlepsza w Europie

30 kwietnia 2003 r. - List Arne Wessberga, prezesa EBU (pliki doc) strona 1, strona 2

11 kwietnia 2003 r. - List do prezesa EBU (pliki gif) strona 1, strona 2, strona 3

28 marca 2003 r. - IFJ Launches The Europe Prize 2003 - The First European Press Prize Organised by Journalists For Journalists

27 marca 2003 r. - Kanadyjskie stypendium dziennikarskie; CJFE Sponsors Second Annual Journalism Fellowship at Massey College (ang.)

21 marca 2003 r. - Apel w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

16 marca 2003 r. - Polska nisko w rankingu wolności słowa

10 marca 2003 r. - Oświadczenie Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

13 lutego 2003 r. - Apel Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik