Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 
Dziennikarz

DOSTĘP DO INFORMACJI:


2005-12-06
Stanowisko Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu WolnoŚci Prasy SDP w sprawie informacji publicznej
cmwp

2004-06-19
Rada Konsultacyjna CMWP wyraża poważne zaniepokojenie kierunkiem prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych
cmwp

2004-01-22
Dostęp do informacji publicznej i jego ograniczenia
cmwp

2004-01-22
Krytyka Rządowych propozycji nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych i szeregu innych ustaw (druk sejmowy nr 2165).
cmwp

2003-01-22
Wdrożenie ustawy o dostępie do informacji publicznej w sądownictwie.
cmwp

2002-12-04
Stanowisko w sprawie wdrażania ustawy z dn. 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej
cmwp

2009-05-13
Rada na posiedzeniu w dniu 6 maja 2009 roku przyjęła to stanowisko uznając, że dużo wymagając od dziennikarzy trzeba i dziennikarzom przyznać prawo do uznania ich statusu.
cmwp

2010-06-29
Sprawozdanie z działalności Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP pod kierownictwem dyrektora Wiktora Świetlika -VI 2009 - VI 2010
cmwpLUSTRACJA:


2007-03-30
Przewidziana w art. 21 e ust. 3 w zw. z art. 4 pkt. 52 i art. 21 h Ustawy z dnia 14 lutego 2007 r. "utrata funkcji publicznej" dziennikarza w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 5 Prawa prasowego oznacza utratę możliwości wykonywania zawodu dziennikarza, a także możliwości publicystyki, publikowania felietonów i opinii przez osoby nie zajmujące się stałą zawodową pracą dziennikarską, co godzi w konstytucyjne prawa wolności, wyrażania i rozpowszechniania idei, poglądów, informacji, wolność słowa, twórczości i wykonywania zawodu, bez adekwatnej i dopuszczalnej konstytucyjnie przyczyny.
cmwp

2007-11-28
założenia do zakresu podmiotowego regulacji nowego prawa prasowego
cmwpDZIENNIKARZE W SĄDACH:


Sprawy karne i cywilne z udziałem dziennikarzy i wydawców odnotowane w Polsce w latach 2005-2006.
cmwp

Sprawy karne i cywilne z udziałem dziennikarzy i wydawców odnotowane w Polsce w latach 2003-2004.
cmwp

Sprawy karne i cywilne z udziałem dziennikarzy i wydawców odnotowane w Polsce latach 2002-2003
cmwp

Z sądu 1
cmwp

Z sądu 2
cmwpMATERIAŁY EDUKACYJNE:

powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik