Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 
Stanowisko Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu WolnoŚci Prasy SDP w sprawie informacji publicznej
2005-12-06
STANOWISKO
RADY KONSULTACYJNEJ CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY SDP
W SPRAWIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dla zapewnienia realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej konieczne jest zobowiązanie instytucji nadzoru nad administracją państwową i samorządową do podejmowania systematycznej kontroli nad przestrzeganiem ustawy, a ponadto:

1. Znowelizowanie Ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie:
- jednoznacznego zapisania domniemania prawnego jawności i dostępności informacji
- poszerzenia i jednoznacznego zapisania jawności i dostępu do informacji dotyczących dysponowania majątkiem publicznym
- poszerzenia sankcji z tytułu nie stosowania Ustawy

2. Bez naruszania zobowiązań międzynarodowych, w tym w zakresie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, znowelizowanie Ustawy o informacjach niejawnych w przedmiocie:
- zmiany definicji tajemnicy służbowej
- zmiany przepisów o przedłużaniu terminów stosowania klauzul tajemnic
- uproszczenie procedur, weryfikacja obowiązków i zakresu ochrony przy klauzuli "zastrzeżone"
- ograniczenie zakresu nadzoru i ingerencji ABW i innych służb ochrony państwa w odniesieniu do tajemnicy służbowej (poufne, zastrzeżone), a w szczególności w obszarze podmiotów prywatnych
- zakazu obejmowania tajemnicą służbową transakcji lub jakichkolwiek należności bądź zobowiązań publicznych, a także dotyczących majątku przekazanego do wykorzystania przez podmioty prawa prywatnego, chyba że objęte jest to tajemnicą państwową.
3. Wyraźne i jednoznaczne zapisanie domniemania jawności informacji publicznej i dostępu w drodze obowiązku publikacji oraz na wniosek w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej, we wszystkich regulacjach odnoszących się do Skarbu Państwa, finansów publicznych, statystyki publicznej oraz gospodarki komunalnej, majątku samorządów i państwowych osób prawnych (Agencje, Fundusze).

4. Dokonanie zasadniczej zmiany przepisów wykonawczych i reforma Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) dla poprawy funkcjonalności, przejrzystości i zakresu stosowania (interaktywności); w tym zobowiązanie do publikowania w formule BIP dzienników urzędowych wszystkich władz publicznych


Rada Konsultacyjna Centrum Monitoringu Wolności Prasy w składzie:

Jan Stefanowicz
(Przewodniczący)
Maciej Bednarkiewicz
Stefan Bratkowski
Ireneusz Krzemiński
Michał Kulesza
Nina Nowakowska
Andrzej Paczkowski
Krzysztof Piesiewicz
Julia Pitera
Andrzej Rzepliński
Henryk Wujec

aktualności cmwp
2018-02-08
Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP konferencji na temat własności mediów w Polsce. Nie ma w Polsce jednolitej, opracowanej profesjonalnie publikacji (czy raczej rejestru), która odpowiadałoby na to proste pytanie badawcze ?\
cmwp
2018-02-02
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża protest przeciwko orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, na podstawie którego red. Paweł Lisicki i red. Piotr Kubiak, autorzy artykułów na temat tzw. afery sopockiej mają zapłacić blisko 200 tysięcy zł za naruszenie w publikacji dóbr osobistych prezydenta Sopotu.
cmwp
2018-01-30
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP ocenia pozytywnie przyjętą przez Sejm 26 stycznia 2018 nowelizację ustawy o IPN ? Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Nowelizacja ta ma na celu ochronę dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej i jest realizacją w praktyce prawa państwa polskiego do obrony prawdy historycznej.
cmwp

przejdź do archiwum aktualności


powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik