Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 
Stanowisko CMWP
2015-12-08

STANOWISKO
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
w sprawie red. Piotra Niczyperowicza oskarżonego z art. 226 § 1 k.k.

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie apelacją Prokuratury, wniesioną od wyroku Sądu Rejonowego w Braniewie z dnia 29 lipca 2015 r. (sygn. akt II K 681/14) w sprawie red. Piotra Niczyperowicza.

P. Piotr Niczyperowicz pełni funkcję redaktora naczelnego Expressu Olsztyn. Kierowana przez niego redakcja opisywała obchody rocznicy związanej z sowieckim generałem Iwanem Czerniachowskim (zwanym katem żołnierzy Armii Krajowej), które odbyły się w maju 2014 r. w Pieniężnie z udziałem grupy Rosjan, w tym gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego. Przeciwko tym obchodom przeprowadzona została kontrdemonstracja kilku organizacji pozarządowych, w postaci happeningu, na którym Piotr Niczyperowicz był obecny jako dziennikarz. W drodze powrotnej został on zatrzymany przez Policję do kontroli drogowej, a następnie oskarżony z art. 226 § 1 k.k. o znieważenie funkcjonariuszki Posterunku Policji w Pieniężnie.

Mimo uniewinnienia dziennikarza mocą Wyroku Sądu Rejonowego w Braniewie, Prokuratura wniosła apelację żądając uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Oznacza to, iż Prokuratura oczekuje skazania dziennikarza za zarzucany mu czyn. Tymczasem okoliczności zdarzenia podważają wersję oskarżyciela. W tej sytuacji upór organu procesowego, który dąży do skazania dziennikarza, musi budzić zaniepokojenie. W ocenie CMWP SDP, wnoszenie środka odwoławczego w takiej sytuacji nie leży w interesie publicznym, a w zaistniałym kontekście ponadto zniechęca dziennikarzy do poruszania trudnych lub drażliwych tematów.

Wolność słowa i prasy uznawana jest za prawo człowieka i gwarantowana mocą norm prawnych zawartych w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. CMWP SDP nie rozstrzyga okoliczności zdarzenia, pozostawiając to sądowi. Stoi jednak na stanowisku, że decyzja Prokuratora Rejonowego w Braniewie w kwestii wniesienia środka odwoławczego od wyroku uniewinniającego dziennikarza jest niezasadna, w związku z czym środek odwoławczy powinien zostać wycofany, a w każdym razie w ocenie CMWP SDP nie zasługuje on na uwzględnienie przez sąd II instancji.

 

Wiktor Świetlik 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Michał Jaszewski 

Doradca prawny Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

aktualności cmwp
2018-02-08
Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP konferencji na temat własności mediów w Polsce. Nie ma w Polsce jednolitej, opracowanej profesjonalnie publikacji (czy raczej rejestru), która odpowiadałoby na to proste pytanie badawcze ?\
cmwp
2018-02-02
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża protest przeciwko orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, na podstawie którego red. Paweł Lisicki i red. Piotr Kubiak, autorzy artykułów na temat tzw. afery sopockiej mają zapłacić blisko 200 tysięcy zł za naruszenie w publikacji dóbr osobistych prezydenta Sopotu.
cmwp
2018-01-30
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP ocenia pozytywnie przyjętą przez Sejm 26 stycznia 2018 nowelizację ustawy o IPN ? Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Nowelizacja ta ma na celu ochronę dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej i jest realizacją w praktyce prawa państwa polskiego do obrony prawdy historycznej.
cmwp

przejdź do archiwum aktualności


powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik