Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 
Stanowisko CMWP - 30.06.2015
2015-06-30

STANOWISKO
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
w sprawie red. Jerzego Bielewicza skazanego z art. 212 k.k.

 

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie orzeczeniami, które zapadły w sprawie z art. 212 k.k. przeciwko red. Jerzemu Bielewiczowi z oskarżenia prywatnego Banku Polska Kasa Opieki S.A.

P. Jerzy Bielewicz opublikował na łamach „Naszego Dziennika” oraz na stronie internetowej portalu www.naszdziennik.pl artykuł prasowy p.t. „Wyprzedaż resztek suwerenności”, w którym poruszył kwestię rozliczeń finansowych Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Z powodu treści zawartych w powyższej publikacji został on skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ III Wydział Karny z dn. 20.05.2014 r. ( sygn. akt III K 513/12 ), który został następnie utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dn. 08.05.2015 r. ( sygn. Akt VI Ka 1345/14 ).

W związku z powyższym CMWP SDP pragnie stanowczo podkreślić, że zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego wolność słowa i prasy stanowią podstawowe swobody i wartości, do których ochrony obowiązane są wszystkie organy państwowe. Celowi temu w sposób oczywisty przeczy skazanie dziennikarza za słowo na podstawie cieszącego się złą sławą art. 212 k.k.

Zarówno wyroki obu sądów, jak i ich uzasadnienia budzą poważne wątpliwości w kontekście międzynarodowych standardów wolności słowa, w tym orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Szczególny sprzeciw budzi przyznanie przez sądy orzekające racji bankowi – instytucji stricte komercyjnej, a więc nastawionej na zysk i dysponującej ogromną przewagą organizacyjną i kapitałową nad dziennikarzem. Taka praktyka sądów godzi w publiczną debatę i zamiast kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (co jest jednym z celów prawa karnego), przyczynia się do dalszego ograniczenia wolności słowa w Polsce.

 

Wiktor Świetlik 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP 

 

Michał Jaszewski 

Doradca prawny Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

aktualności cmwp
2018-02-08
Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP konferencji na temat własności mediów w Polsce. Nie ma w Polsce jednolitej, opracowanej profesjonalnie publikacji (czy raczej rejestru), która odpowiadałoby na to proste pytanie badawcze ?\
cmwp
2018-02-02
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża protest przeciwko orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, na podstawie którego red. Paweł Lisicki i red. Piotr Kubiak, autorzy artykułów na temat tzw. afery sopockiej mają zapłacić blisko 200 tysięcy zł za naruszenie w publikacji dóbr osobistych prezydenta Sopotu.
cmwp
2018-01-30
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP ocenia pozytywnie przyjętą przez Sejm 26 stycznia 2018 nowelizację ustawy o IPN ? Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Nowelizacja ta ma na celu ochronę dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej i jest realizacją w praktyce prawa państwa polskiego do obrony prawdy historycznej.
cmwp

przejdź do archiwum aktualności


powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik