Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 
CMWP w obronie gazety Nowiny Nyskie
2009-11-09

Warszawa, 05 listopada 2009 r.
 
 
Pan Edward Zalewski
Prokurator Krajowy
 
 
 
 
 
Szanowny Panie Prokuratorze,
 
Centrum Monitoringu Wolności Prasy jest wysoce zaniepokojone informacjami dotyczącymi postępowania Prokuratury Rejonowej w Nysie wobec redakcji gazety „Nowiny Nyskie”. Docierają do nas sygnały o naruszeniu prawa prasy do wolności wypowiedzi, prawa do krytyki społecznej oraz prawa do publikowania ujemnych ocen działalności publicznej (art.1 w zw. z art. 41 prawa prasowego). Dziennikarze skarżą się, że w odpowiedzi na krytykę jej działań w „Nowinach Nyskich”, prokuratura podejmuje bezpodstawne działania, które mają na celu dyskredytację i wyrządzenie szkody redakcji. Jak nas poinformowano, w siedzibie „Nowin Nyskich” była przeprowadzona rewizja, a półtora roku wcześniej prokuratura sprawdzała w drukarni wysokość nakładu gazety. Rodzi to podejrzenie tłumienia krytyki prasowej (art. 6 ust. 4 w związku z art. 44 pr. pras.).
Jak nas poinformowano, obecnie, na zlecenie nyskiej prokuratury, policja wzywa dziennikarzy i wypytuje ich, m.in. o źródła uzyskania informacji czy organizację redakcji. Rodzi to podejrzenie, że w ten sposób dochodzi do próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do informacji stanowiących tajemnicę dziennikarską (art. 15 ust. 2 i 3 pr. pras.).
Prosimy o wyjaśnienie tej sytuacji. Pojawia się, bowiem podejrzenie zagrożenia wolności prasy oraz wolności wyrażania opinii przez dziennikarzy, które gwarantuje Konstytucja RP (art. 14) oraz Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 04.11.1950 r. (art. 10).
      
 Z poważaniem,
Wiktor Świetlik, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy
aktualności cmwp
2018-02-08
Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP konferencji na temat własności mediów w Polsce. Nie ma w Polsce jednolitej, opracowanej profesjonalnie publikacji (czy raczej rejestru), która odpowiadałoby na to proste pytanie badawcze ?\
cmwp
2018-02-02
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża protest przeciwko orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, na podstawie którego red. Paweł Lisicki i red. Piotr Kubiak, autorzy artykułów na temat tzw. afery sopockiej mają zapłacić blisko 200 tysięcy zł za naruszenie w publikacji dóbr osobistych prezydenta Sopotu.
cmwp
2018-01-30
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP ocenia pozytywnie przyjętą przez Sejm 26 stycznia 2018 nowelizację ustawy o IPN ? Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Nowelizacja ta ma na celu ochronę dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej i jest realizacją w praktyce prawa państwa polskiego do obrony prawdy historycznej.
cmwp

przejdź do archiwum aktualności


powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik