Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 
Stanowisko w sprawie prawa odmowy dystrybucji druków przez Pocztę Polską
2006-06-29

Instytucja poczty nie może przekształcać się w organ cenzury.
Ustawa Prawo pocztowe umożliwia operatorowi publicznemu odmowę świadczenia usługi pocztowej wtedy, gdy "na opakowaniu przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo (…)" (art. 22 ustawy). Dotyczy to również tzw. druków bezadresowych, których kolportaż stanowi prosty i tani sposób rozpowszechniania swoich poglądów. Drukami tymi mogą być m.in. dzienniki i czasopisma.

Występują niestety sytuacje, w których Poczta wykracza poza status usługodawcy odmawiając dystrybucji druków, zamiast w przypadkach łamania prawa skierować sprawę do prokuratury. Poczta jest podmiotem Skarbu Państwa, zależnym od administracji rządowej. Przyznanie uprawnień do oceny druków przez ustawodawcę nie może stanowić podstawy ustanowienia cenzury prewencyjnej. Władcze działanie Poczty ujawnia się tym bardziej, że ma ona pozycję faktycznego monopolisty.

Naturalną cechą debaty publicznej jest ostrość wypowiedzi. Nikt nie może ograniczać wolności przekazywania informacji z powołaniem się na argument, że dostępne są inne formy komunikacji. Rada nie kwestionuje, że występują szczególne przypadki przekazów, które domagają się reakcji.
Wskazana wyżej regulacja jest podobna do instytucji zabezpieczenia powództwa. Doświadczenia płynące z funkcjonowania tej ostatniej powinny być wykorzystane przy stosowaniu art. 22 Prawa pocztowego tak, aby racjonalnie rozstrzygać kolizje pomiędzy wartościami konstytucyjnymi.

Za Radę Konsultacyjną Centrum Monitoringu Wolności Prasy:

Przewodniczący Rady
adw. Jan A. Stefanowicz


Dyrektor Centrum
Miłosz Marczuk
aktualności cmwp
2018-02-08
Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP konferencji na temat własności mediów w Polsce. Nie ma w Polsce jednolitej, opracowanej profesjonalnie publikacji (czy raczej rejestru), która odpowiadałoby na to proste pytanie badawcze ?\
cmwp
2018-02-02
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża protest przeciwko orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, na podstawie którego red. Paweł Lisicki i red. Piotr Kubiak, autorzy artykułów na temat tzw. afery sopockiej mają zapłacić blisko 200 tysięcy zł za naruszenie w publikacji dóbr osobistych prezydenta Sopotu.
cmwp
2018-01-30
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP ocenia pozytywnie przyjętą przez Sejm 26 stycznia 2018 nowelizację ustawy o IPN ? Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Nowelizacja ta ma na celu ochronę dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej i jest realizacją w praktyce prawa państwa polskiego do obrony prawdy historycznej.
cmwp

przejdź do archiwum aktualności


powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik