Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 
Odpowiedź ministra sprawiedliwości w sprawie art. 212 k.k.
2012-03-06

Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r.

         Szanowny Panie Dyrektorze,

      W odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2012 r., w pierwszej kolejności chciałbym uprzejmie podziękować za przedstawienie stanowiska w jakże ważnej społecznie kwestii utrzymania kary pozbawienia wolności za przestępstwo zniesławienia penalizowanego w art. 212 § 2 Kodeksu karnego.

      Minister Sprawiedliwości, mając na uwadze, iż od dziennikarza wymagana jest szczególna staranność w zakresie sprawdzenia prawdziwości informacji, które zamierza publikować, z uwagą wsłuchuje się w głosy zwolenników usunięcia z katalogu kar wymierzanych w sprawach o zniesławienie, kary pozbawienia wolności. Niemniej jednak w chwili obecnej Ministerstwo Sprawiedliwości koncentruje swoje działania na pracach legislacyjnych zmierzających do przyspieszenia postępowań sądowych i uproszczenia procedur, czego przykładem może być m.in. zaprezentowany opinii publicznej projekt zmiany Kodeksu postępowania karnego, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

        Postulowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich kierunek zmian w prawie karnym wymaga starannego rozważenia, z pewnością jednak powinien być poprzedzony szeroką debatą publiczną.

Z poważaniem

Marek Łukaszewicz

Dyrektor Biura Ministra

 

aktualności cmwp
2018-02-08
Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP konferencji na temat własności mediów w Polsce. Nie ma w Polsce jednolitej, opracowanej profesjonalnie publikacji (czy raczej rejestru), która odpowiadałoby na to proste pytanie badawcze ?\
cmwp
2018-02-02
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża protest przeciwko orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, na podstawie którego red. Paweł Lisicki i red. Piotr Kubiak, autorzy artykułów na temat tzw. afery sopockiej mają zapłacić blisko 200 tysięcy zł za naruszenie w publikacji dóbr osobistych prezydenta Sopotu.
cmwp
2018-01-30
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP ocenia pozytywnie przyjętą przez Sejm 26 stycznia 2018 nowelizację ustawy o IPN ? Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Nowelizacja ta ma na celu ochronę dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej i jest realizacją w praktyce prawa państwa polskiego do obrony prawdy historycznej.
cmwp

przejdź do archiwum aktualności


powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik