Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

  Ostatnie wystąpienie Rady Konsultacyjnej CMWP
cmwp
Stanowisko Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji
2005-12-31

Stanowisko

Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

z dnia 31 grudnia 2005 r.

w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Rada krytycznie odnosi się do grudniowej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji przeprowadzonej w pośpiechu, bez jasno wyłożonej koncepcji oraz niezbędnych, należytych konsultacji z instytucjami i ludźmi mediów oraz ekspertami, koniecznych nawet przy tak uproszczonym procedowaniu.

Rada zwraca uwagę na następujące budzące sprzeciw, nieuzasadnione, wątpliwe także konstytucyjnie rozwiązania:

- zmianę liczby członków KRRiT utrzymującą w rzeczywistości wyłącznie polityczno-dworski klucz ich wyłaniania;

- oczywiście sprzecznym z regułą państwa prawnego przepisem uzurpującym prawo organu władzy regulowania etyki dziennikarskiej, ferowania ocen w tym zakresie i ich egzekwowania, co nie poddaje się regulacjom prawa powszechnego,

- niezasadną, wątpliwą, także ze społecznego punktu widzenia, próbę uprzywilejowania niektórych nadawców społecznych (tj. posiadających koncesje), nie tyle w stosunku do nadawców komercyjnych co innych podmiotów społecznych, które również powinny mieć szansę na uzyskanie możliwości nadawania programów, szczególnie wobec ograniczonej w sposób naturalny liczby częstotliwości dla nich przeznaczanych,

- doraźne kolejne zmiany merytoryczne, proceduralne i kompetencyjne w obszarze środków komunikacji, instytucji regulatorów, konkurencji, przeprowadzane bez wyraźnej spójnej koncepcji, co powoduje tylko nieprzejrzystość i sprzeczność regulacji nie służąc ani czytelności przepisów ani celom dla jakich wedle oficjalnych uzasadnień są dokonywane.

Rada wskazuje na zaniechanie, przyjętego, wzorem choćby prawa czeskiego, powoływania członków Rady, w myśl idei odpartyjnienia i odmafijnienia mediów publicznych, tylko spośród kandydatów przedstawionych przez profesjonalne organizacje pozarządowe oraz przykładowo senaty akademickich szkół wyższych.

Mając na uwadze powyższe Rada wzywa odpowiednie organy władz publicznych do podjęcia poważnego dialogu w zakresie regulacji mających wpływ na funkcjonowanie mediów i rozwój społeczeństwa informatycznego, w którym wolność konkurencji, wolny rynek i wolne media są filarami demokratycznego państwa prawnego.

Maciej Bednarkiewicz

Krzysztof Piesiewicz

Stefan Bratkowski

Julia Pitera

Michał Kulesza

Andrzej Rzepliński

Ireneusz Krzemiński

Jan Stefanowicz

Nina Nowakowska

Henryk Wujec

Andrzej Paczkowski

powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik