Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

  Ostatnie wystąpienie Rady Konsultacyjnej CMWP
cmwp
Stanowisko Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarz Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
2008-02-21

Stanowisko
Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
do projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Druk sejmowy nr 151 z dnia 18 grudnia 2007 roku
 
 
1.    Tylko częściowo można podzielić założenia projektowanych zmian pozycji KRRiTV oraz jej kompetencji:
-          zasadnym jest wzmocnienie konstytucyjnej roli Rady Krajowej jako instytucji kontroli i nadzoru organów administracji rządowej i podmiotów mediów publicznych, a pozbawienie jej funkcji władzy wykonawczej,
-          Krajowa Rada nie powinna odpowiadać za sprawy finansowe i gospodarcze mediów publicznych przez wybór zarządów, natomiast do jej kompetencji winien należeć obszar programowy tych mediów, w tym wybór rad programowych o zwiększonych i wyraźnie sprecyzowanych zadaniach.
-          Krajowa Rada powinna mieć kompetencję w projektowaniu i rekomendowaniu dla Sejmu RP zakresu misji publicznej oraz możliwość skutecznego nadzoru nad jej realizacją. W ramach tej kompetencji powinna mieć prawo opiniować budżet misji publicznej i sporządzać oceny jego wykonania.
2.    Krajowa Rada powinna być organem kolegialnym, a swojego przewodniczącego wybierać sama z własnego grona.
3.    Niezbędne jest równoległe rozpoczęcie prac nad ustawą o mediach publicznych oraz finansowaniu misji publicznej. Do czasu wypracowania i przyjęcia modelu realizacji misji publicznej oraz mediów publicznych nie powinno się rozstrzygać o sposobie finansowania misji lub mediów publicznych.
4.    Konieczne jest znaczące podniesienie jakości legislacyjnej projektu tak aby wyeliminować niedookreślone lub potoczne pojęcia - np. konkursu bez sprecyzowanych ram, ogólnikowych przesłanek odwołania członków zarządów i rad, wadliwe przesłanki hipotez przepisów (m.in. dlaczego i jaka „wiedza w zakresie środków społecznego przekazu”) czy potrzeba i kryteria uznawania za nadawcę społecznego. Bez osiągnięcia wyższej jakości stanowionego prawa rzeczywisty zakres przedmiotowy regulacji będzie pozostawiony wykładni administracji i gremiów politycznych.
 
 
RADA:
dr hab. Antoni Dudek
prof. Ireneusz Krzemiński
prof. Michał Kulesza
mec. Agnieszka Metelska
prof. Andrzej Paczkowski
mec. Jan Stefanowicz
Henryk Wujec

Warszawa, 21 lutego 2008 r.

powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik