Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 

Założenia do zakresu podmiotowego regulacji nowego prawa prasowego

Tezy
 
Założenia
do zakresu podmiotowego regulacji nowego prawa prasowego
 
 
1.    Nowa regulacja powinna określać w ograniczonym, niezbędnym zakresie prawa i obowiązki, wynikające z zakresu przedmiotowego ustawy, następujących podmiotów:
-          osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną (spółki osobowe, stowarzyszenia zwykłe) prowadzących działalność; wydawniczą, radiowo-telewizyjną, agencji informacyjnych, usług teleinformatycznych przez strony www. – potrale, platformy, pocztę elektroniczną lub inne formy publicznego rozpowszechniania informacji, w drodze upubliczniania materiałów prasowych lub wypowiedzi publicystycznych nie zamawianych przez wydawcę, nadawcę (redakcję),
-          osób fizycznych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, świadczących pracę lub usługi na rzecz wydawców lub nadawców w zakresie redagowania, składu, rozpowszechniania i rozprowadzania czasopism, programów rtv, informacji, materiałów prasowych lub publicystycznych nie zamawianych lecz rozpowszechnianych za zgodą i na rachunek wydawcy,
-          dziennikarzy i osób udostępniających swoje utwory lub teksty informacyjne do publikacji,
-          osób korzystających z możliwości uzyskanego dostępu do stron www. lub poczty elektronicznej dla rozpowszechniania informacji, materiału prasowego, programu (nagrania) lub innej formy wypowiedzi publicystycznej bądź korzystających z interaktywnych technik dostępu w multimedialnych środkach dla teleinformatycznego przekazu.
 
2.    Tak samo jak dziennikarze powinny być traktowane wszystkie osoby fizyczne, które na podstawie dowolnego tytułu prawnego, działając osobiście, także w ramach swojej działalności gospodarczej, w granicach umowy albo na zlecenie wydawcy, nadawcy lub osoby, którą się on posługuje, bądź agencji informacyjnej, przygotowują materiał prasowy lub udzielają praw do korzystania z własnego tekstu przygotowanego bez zlecenia (licencję).
3.    Nie powinno być zróżnicowania co do praw lub obowiązków dziennikarza ze względu na sposób zatrudnienia, stanowisko, kwalifikacje, formę wypowiedzi, rodzaj mediów, charakter wydawcy, nadawcy lub rodzaj tytułu albo programu.
 
4.    Ustawa nie powinna regulować i reglamentować samorządu dziennikarskiego lub zrzeszania się dziennikarzy, wydawców lub nadawców.
 
5.    W ustawie powinna znajdować się definicja dziennikarza, wydawcy i nadawcy, tytułu prasowego i programu oraz tzw. „stron prasowych” www. czyli portali i platform z udostępnianiem periodycznie lub w sposób ciągły informacji, materiałów prasowych lub innych form prezentowania opinii lub poglądów, komentarzy w dowolnych technikach multimedialnych, a ponadto redaktora naczelnego lub odpowiedzialnego jako osoby decydującej o publikacji (rozpowszechnianiu).
 
6.    Ustawa nie powinna zawierać kryteriów dziennikarstwa i wymogów kwalifikacyjnych dziennikarzy lecz podstawowe standardy dobrego, odpowiedzialnego dziennikarstwa.
 
Przyjęto na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej w dniu 26.06.2007 roku

powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik