Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 

ODMOWA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

Czy i kiedy wydawca może odmówić publikacji w gazecie ogłoszenia płatnego?

Na podstawie art. 36 ust. 4 Prawa Prasowego, "wydawca i redaktor ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową, bądź charakterem publikacji". Obie powyższe przesłanki nie są prawnie zdefiniowane, co w praktyce oznacza dość dużą swobodę wydawcy i redaktora. Muszą się oni jednak liczyć z ewentualną koniecznością udowodnienia w sądzie, iż treść ogłoszenia kolidowała z "linią programową" pisma, która powinna być zapisana w statucie lub regulaminie redakcji (art. 10 ust. 2 Prawa Prasowego).  Ponadto jeżeli zachodzi domniemanie, że treść ogłoszenia narusza prawo (np. dobra osobiste innej osoby lub tajemnicę handlową) wydawca może odmówić jego publikacji. Podst. prawna: Kodeks Cywilny art. 23, 24; Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - art. 11, 17.

powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik